top of page
  • Foto van schrijverjp actie fotografie

Boshut Espelo

Op een erg bewolkte dag hebben we een dagje in de boshut van Espelo vertoeft. De setting van de hut is erg mooi, mooie vijver met veel groen mos en takken op de juiste plek rond de vijver. Nog twee takken erbij gezet en veel voer om 8:00 neergelegd. We hadden veel walnoten en de hazelnoten van de bomen tegenover ons huis. We hadden ze los maar ook nog in de huls zoals je op de foto's kan zien. Verder meelwormen voor de merels en vogelpindakaas voor de spechten. In de hut lagen ook zonnebloempitten voor het kleine grut.

Het weer was niet om naar huis te schrijven de hele dag bewolkt maar wel droog, de zon brak helaas niet door. Hierdoor hebben we de hele dag tussen 1000 en 6400 ISO moeten schieten en niet eens sneller als 1/1000. Jammer want dat betekend weinig mooie actie foto's.

Zodra je in de hut zit is het gelijk druk met meesjes en spechten die de hele dag blijven komen. Het was een feest met de eekhoorns (echtpaar)die totaal zeker 3 uur aanwezig waren van de hele dag. Ze bleven de walnoten halen en rende elke keer weg met een walnoot in de bek en je zag dat ze op allerlei plekken werden begraven in de buurt van de hut. Dat deden ze ook met de hazelnoten, alles licht ergens in de grond rondom de hut. Waarschijnlijk voor slechtere tijden. Al kan ik mij dat niet voorstellen want de hut is elke dag van het jaar volgeboekt dus altijd een feest daar met de diverse versnaperingen.

Wat wel tegenviel was het aantal soorten rond de hut we kwamen op niet meer als 9 soorten dat maakt dat we hier niet snel terug zouden komen. (koolmees, pimpelmees, 1 merel, 3 bonte spechten, 1 lijster, 2 eekhoorns, vinken, 1 gaai, zwartkop, boomklever (en boomkruiper in de verte gezien).

De foto's zijn allemaal gemaakt met de Sony A9 met 70-200 2,8 lens , soms met TC 1,4 ertussen, en een aantal foto's met de 200-600, vanwege het weinige licht heb ik de 600 mm weinig gebruikt (F6,3).

Om 16:30 waren we er klaar mee en hebben het opgegeven en zijn weer 80 minuten naar huis gereden.


On a very cloudy day we spent a day in the cabin of Espelo. The setting of the hut is very beautiful, beautiful pond with a lot of green moss and branches in the right place around the pond. Added two more branches and laid down a lot of food at 8:00. We had lots of walnuts and hazelnuts from the trees in front of our house. We had them loose but also in the sleeve as you can see in the pictures. Also mealworms for the blackbirds and bird peanut butter for the woodpeckers. There were also sunflower seeds for the little fry in the hut.

The weather was cloudy all day, but dry, unfortunately the sun did not come through. As a result, we had to shoot between 1000 and 6400 ISO all day and not even faster than 1/1000. A pity because that means few beautiful action photos.

As soon as you are in the cabin it is immediately busy with tits and woodpeckers that keep coming all day. It was a party with the squirrels (couple) who were present for at least 3 hours of the whole day. They kept getting the walnuts and each time they ran away with a walnut in their mouth and you saw that they were buried in all kinds of places near the hut. They did the same with the hazelnuts, everything light somewhere in the ground around the hut. Probably for worse times. Although I cannot imagine that because the cabin is fully booked every day of the year, so always a party there with the various refreshments.

What was disappointing was the number of species around the hut we came to no more than 9 species, which means that we would not come back here soon. (great tit, blue tit, 1 blackbird, 3 spotted woodpeckers, 1 thrush, 2 squirrels, finches, 1 jay, black-headed, nuthatch (and tree creeper seen in the distance).

The photos were all taken with the Sony A9 with 70-200 2.8 lens, sometimes with TC 1.4 in between, and some photos with the 200-600, because of the little light I didn't use the 600 mm much (F6, 3).

At 4:30 PM we were done with it and gave up and drove home again for 80 minutes.
79 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Veluwe

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Flickr Icon
bottom of page