top of page
  • Foto van schrijverjp actie fotografie

lepelaars reigerdag

Zondag een paar uurtjes naar de lepelaars hut geweest. Het was er erg druk met 3 soorten reigers vlak voor de hut. De grote en kleine zilverreiger en de blauwe reiger.( en op het eiland ook nog een lepelaar En toen ik net zat kwam ook de purper reiger erbij . Die had ik voor de hut nog nooit gezien wel bij de natte graslanden. Hij zat in het begin erg verscholen tussen het riet achter de liggende boom maar ik kon net tussen de takken door een foto maken. Later vloog hij weg maar had ik net te veel ingezoomd. Maar we kregen nog een paar kansen hij vloog naar de overkant om in de bomen te gaan zitten en later vloog hij ook nog een rondje. Daarna nog vele mooie momenten met twee zeearenden die eerst op het eiland gingen zitten en later zette 1 de jacht op een eendje in, hij vloog zeker 15 keer op de eend af die elke keer onder water dook. Later kwam nummer twee en ook bij beiden onafgebroken de aanval uitvoerend om en om.

Na zeker 30 a 40 keer duiken gaven de 2 zeearenden het op, het kleine eendje had het overleefd tegen deze twee giganten. Helaas was dit op de hoogte van het laatste eiland dus ong. 240 meter weg, later kwam er 1 nog een beetje dichterbij voor een redelijke foto.

En toen alle reigers verdwenen waren durfde de ijsvogel ook nog 2 keer kort langs te komen. Een zeer geslaagde paar uur dus. Gemaakt met de Sony A9 en 200-600 met paar keer de converter ertussen.

Sunday I went to the spoonbill hut for a few hours. It was very busy with 3 species of herons just in front of the hut. The great and little egret and the blue heron.( and on the island also a spoonbill. And when I had just sat down, the purple heron came in too. I had never seen it in front of the hut, but in the wet grasslands. He was sitting in the at first very hidden in the reeds behind the lying tree but I could just take a picture between the branches Later it flew away but I had zoomed in just too much But we got a few more chances he flew over to the other side to get into the trees to sit down and later he also flew a round.After that many beautiful moments with two sea eagles who first sat on the island and later 1 started the hunt for a duck, he flew at least 15 times at the duck that every time later, number two and both of them continued to carry out the attack alternately.

After at least 30 to 40 dives the 2 sea eagles gave up, the little duck had survived against these two giants. Unfortunately this was at the height of the last island so approx. 240 meters away, later 1 came a little closer for a reasonable photo.

And when all the herons had disappeared, the kingfisher also dared to come by twice. So a very successful few hours. Made with the Sony A9 and 200-600 with a few times the converter in between.42 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Flickr Icon
bottom of page