top of page
  • Foto van schrijverjp actie fotografie

My gear over the years.

(Translation English on bottom in bleu.)

Pentax.

Ik heb even wat oude foto's uit mijn archief opgedoken van mijn Gear.

Ik ben ooit begonnen met digitale fotografie met de Fujifilm 5600 welk jaar weet ik niet meer. In ongeveer 2010 ben ik met pentax K-r (wit) wat serieuzer gaan fotograferen en heel veel lenzen gekocht en verkocht. Erg waren destijds veel analoge lenzen die van zolders opgeruimd werden en ook op digitale camera's goed bruikbaar waren. Ik heb het in excel even nagekeken en het waren 62 lenzen en 23 camera's !! De meest waren echter voor de handel maar de mooiste pikte ik eruit of ik kocht van de winst een andere lens. Uiteindelijk van Kr naar K5 naar K3 gegaan, en voor vogelfotografie de Bigma. Onderstaande 2e foto is aan het einde van de Pentax tijd. De beste combi was de K3 met de DA300 F4 en evt de 1,4 converter, wat heb ik daar mooie foto's mee gemaakt.Canon.

Op gegeven moment deed ik steeds meer in vogel fotografie en wou ik full frame wat Pentax toen elk jaar maar bleef uitstellen en heb ik alles verkocht en overgestapt op Canon omdat die wel full frame camera's en lange lenzen had .

Bij Canon ben ik begonnen (ong.2015) met de 1D mark3 en de EF300 mm 2.8 een goede set met ook converters waar ik superfoto's mee gemaakt heb. De 1Dmark3 heb ik uiteindelijk omgeruild voor de 7D mark2 was een goede aanvulling voor o.a. vogelfotografie vanwege de crop factor en snelheid. Om meer bereik te krijgen heb ik de mooiste lens die ik ooit heb gehad verkocht fe 300 2.8 (niet qua uiterlijk want de verf lag er half af) . Voor dat geld heb ik een sigma 150-600 en 6D gekocht. Daarnaast ook diverse andere lenzen en spullen. Uiteindelijk heb ik de 1DX gekocht en werd de 7D mark 2 overbodig. Het nadeel van deze set was het gewicht.


Olympus en Panasonic

Om gewicht besparen heb ik korte tijd Olympus EM10 en Panasonic GX8 geprobeerd (naast canon). wel een mooie 40-150 2,8 lens maar zelfs met 1,4 converter is dat te weinig voor vogels. toen heb ik lang nagedacht wat ik nou wou en de Leica 100-400 overwogen maar de kleine sensor beviel mij toch niet, goede camera's met leuke snufjes maar croppen moet je niet doen, en dat is dus niets voor mij. In die jaren 13 lenzen en 6 camera's in en verkocht.

Sony

Toen heb ik na lang wikken en wegen besloten een Sony A7Rii (2018) naast de canon te nemen met adapter zodat ik al het canon glas kon blijven gebruiken. Uiteindelijk beviel de kwaliteit zo goed (Resolutie en gewicht) dat ik volledig overgestapt op Sony. Geleidelijk heb ik al mijn lenzen en camera's verkocht. .

Mijn eerste echte Sony lens was de 35 mm 2.8 van Zeiss , een heerlijke lens vooral voor reis fotografie, lekker klein. Uiteindelijk heb ik die verkocht en de 24-105 F4 gekocht en die is super scherp en bevalt goed. Omdat de sigma 150-600 met adapter net niet snel genoeg was ben ik zodra hij er was op de 200-600 van Sony overgegaan. Dat is echt een heerlijke lens die snel, scherp en licht is. Uiteindelijk heb ik de 1DX verkocht en daar een tweedehands Sony A9 voor gekocht om de snelle shots (20fps). De 1 DX is een beest die gromt maar de Sony is een geruisloos beest ( nog gevaarlijker) en zeker in combinatie met de 200-600 lens. In 2020 heb ik de 70-200 2.8 gekocht omdat ik me ook meer op sport en actie fotografie wil richten, helaas is daar door corona nog maar weinig van gekomen. Ik heb hem vooral in de dierentuin en voor het fotograferen van mijn gezin en hond gebruikt.

De behoefte was er nog wel voor een lichtsterke prime en die heb ik deze week gekocht een Samyang 35 mm 1.8. Ik wil die gaan gebruiken bij slecht licht bijvoorbeeld binnen. Ook op vakantie of in de stad wil ik deze gaan gebruiken en voor video. Nu denk ik dat ik hier wel klaar mee ben maar dat weet ik eigenlijk ook nooit, het is een verslaving.


Pentax.

I just popped up some old photos of my Gear from my archive.I once started with digital photography with the Fujifilm 5600 which year I don't remember. In about 2010 I started taking pictures more seriously with pentax K-r (white) and bought and sold a lot of lenses.At the time, there were a lot of analog lenses that were cleaned up from attics and that could also be used on digital cameras.I checked it in excel and it was 62 lenses and 23 cameras !! Most of them were for the trade, but I picked out the best ones or bought another lens with the profit. Finally went from Kr to K5 to K3, and for bird photography the Bigma. The 2nd photo is at the end of the Pentax era. The best combination was the K3 with the DA300 F4 and possibly the 1.4 converter, what beautiful pictures I made with it.

Canon.

At one point I was doing more and more in bird photography and I wanted full frame which Pentax kept on postponing every year and I sold everything and switched to Canon because it did have full frame cameras and long lenses.At Canon I started (approx. 2015) with the 1D mark3 and the EF300 mm 2.8, a good set with also converters with which I made super photos.I eventually exchanged the 1Dmark3 for the 7D mark2, which was a good addition for bird photography because of the crop factor and speed.To get more range I sold the most beautiful lens I ever had, fe 300 2.8 (not in appearance because the paint was half off).For that money I bought a sigma 150-600 and 6D.In addition, various other lenses and items.I ended up buying the 1DX and the 7D mark 2 became obsolete.The downside to this set was the weight.

Olympus and Panasonic.

To save weight I briefly tried Olympus EM10 and Panasonic GX8 (in addition to Canon). a nice 40-150 2.8 lens, but even with a 1.4 converter that is too little for birds. then I thought for a long time about what I wanted and considered the Leica 100-400, but I didn't like the small sensor anyway, good cameras with nice gadgets, but you shouldn't do cropping, and that's not for me. In those years 13 lenses and 6 cameras bought and sold.

Sony.

Then after much deliberation I decided to take a Sony A7Rii (2018) next to the canon with an adapter so that I could continue to use all the canon glass. In the end, the quality was so good (resolution and weight) that I switched completely to Sony. Gradually I have sold all my lenses and cameras. . My first real Sony lens was the 35 mm 2.8 from Zeiss, a great lens especially for travel photography, nice and small. In the end I sold it and bought the 24-105 F4 and it is super sharp and I like it. Because the sigma 150-600 with adapter was just not fast enough, I switched to the 200-600 from Sony as soon as it was there. That is really a wonderful lens that is fast, sharp and light. In the end I sold the 1DX and bought a second-hand Sony A9 for the fast shots (20fps). The 1 DX is a beast that growls, but the Sony is a silent beast (even more dangerous), especially in combination with the 200-600 lens. In 2020 I bought the 70-200 2.8 because I also want to focus more on sports and action photography, unfortunately little has come of that due to corona. I mainly used it at the zoo and for photographing my family and dog. There was still a need for a bright prime and this week I bought a Samyang 35 mm 1.8. I want to use it in poor light, for example indoors. Also on vacation or in the city I want to use it and for video. Now I think I am done with this, but I never really know, it is an addiction.

90 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Flickr Icon
bottom of page