top of page
  • Foto van schrijverjp actie fotografie

Tanzania, Ngorongoro (part 7)

Koud in Nederland dus maar even onze vakantie in Tanzania herbeleven. Ook omdat ik niet kan wachten om weer een keer naar Afrika te gaan als Corona over is.

Vandaag vroeg op na een ijskoude nacht op de rand van de krater, we zaten letterlijk in de wolken. We reden de rand over en het wolkendek hing nog over de krater daardoor niet echt goed licht en soms zelfs wat spattertjes. Toen we de binnenkant afreden zagen we op grote afstand het eerste roofdier, twee serval katten, onze gids zij gelijk dat je die niet vaak ziet had het over ongeveer 1 keer per maand, onze dag begon dus goed.

Niet veel later zagen we de eerste leeuwen, er lag er 1 heerlijk op een poot van een gazelle te kluiven. Over de hele dag niet veel olifanten maar wel een paar grote mannetjes die rustig door het mooie landschap liepen, 1 keer door een hele weide met gele bloemetjes.

Later ook een paar rustende leeuwen met een wat groter jong in een lila bloemenveld. We hoopten dat we vandaag eindelijk een neushoorn zouden zien ( die ons was beloofd) en ja na een paar uur hebben we er 1 op grote afstand gezien, het duurde te lang om te wachten tot hij naar ons toe kwam. Op een gegeven moment kwamen we op een veld met 4 mannetjes leeuwen ( ik denk broertjes). Die hadden 1 kleine gazelle en trokken in een stevig gevecht aan dat ene beestje om het grootste stuk te bemachtigen. Dat duurde wel even en op een gegeven moment liep er 1 met een stuk weg, daarna gingen ze met zijn drieën verder, en liep er weer 1 met een poot weg. Uiteindelijk vochten er nog twee en bleef er 1 achter alleen een stukje bot. Dit alles gefotografeerd en gefilmd ( zie ook op mijn video kanaal) en ook gadegeslagen door een hyena en een paar jakhalzen die er af en toen met kleine buit vandoor gingen. De rest van de dag nog wat rondgereden en op een gegeven moment moesten we doorrijden om ons tijdslot te halen, want je moet op moment van binnenrijden een aantal uren later weer bij de eindpoort zijn van het reservaat. Ook nog gestopt en uit de auto geweest bij een Hippo vijver. Natuurlijk waren er ook nog wat zebra's gnoe's en vogels. op het laatste moment ook een jonge hyena in de schuilplaats waar hij door zijn moeder was achtergelaten, hij keek heel lieft uit zijn ogen. Het was een geweldige ervaring maar toch had ik veel meer dieren verwacht in de krater met de getallen van tevoren geleden had, maar het was ook wel een groot gebied waar natuurlijk ook alle dieren in en uit kunnen lopen. Waarschijnlijk is het in de droge tijd hier drukker omdat er dan waarschijnlijk ook wat meer water is door de wolken om de rand van de krater.

Na controle post richting Arusha gereden om daar nog 3 dagen te verblijven voor we terug vliegen.

Foto's zijn gemaakt met canon 1DX en sigma 150-600S, en sommige met de Sony A7Rii met canon70-200 F4 of Sony 24-105.


Cold in the Netherlands, so just relive our holiday in Tanzania. Also because I can't wait to go to Africa again when Corona is over. Today we were up early after a freezing night on the rim of the crater, we were literally in the clouds. We drove over the edge and the cloud cover was still hanging over the crater because of this not really good light and sometimes even some splashes. When we left the inside we saw the first predator at a great distance, two serval cats, our guide said right away that you don't see them often said about once a month, so our day started well. Not much later we saw the first lions, one of them was lying wonderfully on one leg of a gazelle. Not many elephants throughout the day, but a few large males who quietly walked through the beautiful landscape, once through a whole meadow with yellow flowers. Later also a pair of resting lions with a somewhat larger young in a lilac flower field. We were hoping that today we would finally see a rhinoceros (which was promised to us) and yes after a few hours we saw 1 at a great distance, it took too long to wait for it to come to us. At one point we came upon a field with 4 male lions (I think brothers). They had 1 small gazelle and they pulled that one animal in a fierce fight to get the largest piece. That took a while and at one point 1 walked away with a piece, then the three of them continued, and 1 walked away with one leg. In the end, two more fought and 1 was left with just a piece of bone. All this photographed and filmed (see also on my video channel) and also watched by a hyena and a few jackals who took off and then took off with small loot. The rest of the day we drove around for a bit and at one point we had to drive on to get our time slot, because you have to be at the end gate of the reserve a few hours later when you enter. Also stopped and got out of the car at a Hippo pond. Of course there were also some zebras, wildebeest and birds. at the last moment also a young hyena in the shelter where he had been left by his mother, he looked very sweetly out of his eyes. It was a great experience but still I expected a lot more animals in the crater with the numbers had suffered in advance, but it was also a large area where all animals can of course walk in and out. It is probably busier here in the dry season because there is probably more water due to the clouds around the crater's edge. After checkpoint we drove to Arusha to stay there for another 3 days before flying back. Photos were taken with Canon 1DX and Sigma 150-600S, and some with Sony A7Rii with Canon70-200 F4 or Sony 24-105.18 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Flickr Icon
bottom of page