top of page
  • Foto van schrijverjp actie fotografie

Tuinhut 2 deel 1

Op zaterdag met Marjolein samen naar de tuinhut 2 van Arjan troost geweest. We wilden er al een tijdje heen maar viste elke keer achter het net, deze keer was het gelukt en het weer zat ook nog mee ! Het was spannend het zag er niet de hele week mooi uit maar gisteren regende het nog erg veel. De verwachtingen waren goed en dat klopte ook nog, super licht maar voor 9:00 wel wat hard.

Toen we aankwamen zag het er niet goed uit, de ijsvogel was al 3 weken niet geweest. Maar we zaten net en er was nog niet eens gevoerd door Arjan een er zaten al twee ijsvogels (juveniel). Veel zon en schaduw en geen super foto's , wel eentje met het sterretje op zijn snavel, ze vingen wat klein spul. Na het voeren waren ze er 2,5 uur niet en vermaakte de andere vogels en de witte buizerd ons ( hij was er 5 minuten). Toen de ijsvogels er weer waren van 11:30 tot 14:00 (aan een stuk door) konden we onze lol niet op, goed licht over het algemeen en HEEL veel duik acties ( ik heb ze niet geteld en het kost me te veel moeite om het in de foto's na te kijken, maar ik denk zeker 30 keer).

Het vastleggen was nog wel een dingetje eerst even met het sprietje bij de bak en dan de AF uit gezet maar dat ging niet altijd perfect omdat de tak niet recht voor het visbakje stond. Daarna maar op de AF vertrouwen van de camera en de reactie en voorspellingen vermogen van de camera man. Uiteindelijk heeft dat toch aardig wat goed resultaten opgeleverd.

Ook kwamen er nog twee jonge eekhoorns af en toe langs, erg mooi !

Na 3 uur werd het licht wat minder en heb ik wat meer gefilmd.

De resultaten van deze mooie dag zal in deze post zetten en nog een paar die volgen.

In deze post alleen de actie foto's, de statische foto's filmpjes ed volgen nog. Ik heb deze fotos's genomen met de Sony A9 en met twee lenzen, voornamelijk de 200-600 lens maar ook een paar met de 70-200 GM 2.8 met 1,4 converter en ook die converter even tussen de 200-600 gezet. De foto's met de A7Rii volgen nog later.

Veel kijk plezier en like of you like !

On Saturday we went to Arjan's garden hut 2 with Marjolein. We had wanted to go there for a while but each time we fished behind the net, this time we succeeded and the weather was also on our side! It was exciting it didn't look nice all week but yesterday it still rained a lot. The expectations were good and they were right, super light but a bit hard before 9:00 am.

When we arrived it didn't look good, the kingfisher hadn't been for 3 weeks. But we had just sat down and Arjan hadn't even fed yet and there were already two kingfishers (juveniles). Lots of sun and shade and no great photos, but one with the star on its beak, they caught some small stuff. After feeding they were not there for 2.5 hours and the other birds and the white buzzard entertained us (he was there for 5 minutes). When the kingfishers were back from 11:30 am to 2:00 pm (continuously) we couldn't stop having fun, good light in general and A LOT of dives (I didn't count them and it takes too much effort for me to check it in the pictures, but I think at least 30 times).

Capturing was still a thing, first with the blade at the tank and then turned off the AF, but that didn't always go perfectly because the branch was not right in front of the fish tank. Then just rely on the AF of the camera and the reaction and prediction ability of the camera man. In the end, this yielded quite a few good results.

Two young squirrels also passed by now and then, very beautiful!

After 3 hours the light became less and I filmed some more.

The results of this beautiful day will put in this post and a few more to follow.

In this post only the action photos, the static photos, movies, etc. will follow. I took these pictures with the Sony A9 and with two lenses, mainly the 200-600 lens but also a few with the 70-200 GM 2.8 with 1.4 converter and also put that converter between 200-600. The pictures with the A7Rii will follow later.

Have fun watching and like or you like!78 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Flickr Icon
bottom of page