top of page
  • Foto van schrijverjp actie fotografie

Vogelhut Sallandse heuvelrug (1)

Gisteren samen met Marjolein naar de vogelhut van Arjan troost geweest. We waren vroeg opgestaan en voor 7:30 ter plaatse. Het weer was super! mooie blauwe lucht en om 12:00 paar wolkjes maar later weer blauw. Het was wel erg koud en dus de kachel een kwartiertje aan gehad. De vogels wachten vol ongeduld op hun eten. Toen we zaten kwam het normale gevleugelde gelijk langs.

Wat er continu rond vloog was; koolmees, pimpelmees, merel, heggemus, appelvink, boomkruiper, muis, roodborst, grote bonte specht, ekster, spreeuw, kwikstaart.

Wat af en toe langs kwam waren; boomklever, eekhoorn, kuifvink, fitis, groenling, zanglijster

wat 1 keer langs kwam; houtduif, kikker, boompieper, eend en in de verte nog een staartmees.

Totaal dus 22 soorten niet iets om ontevreden over te zijn. we hoopten natuurlijk wel op de sperwer die ik een paar jaar geleden wel in deze hut heb gezien.

We hebben de hele dag voldoende te fotograferen gehad en het was echt super licht op het eerste half uurtje na toen was de ISO nog wat hoog maar met een lage sluitertijd nog wel te doen. Vooral de eekhoorns hebben ons vermaakt, eerst het vrouwtje die de makkelijk bereikbare walnoten en hazelnoten meenam en later het mannetje voor het betere springwerk. Wat is het moeilijk om daar een goede foto van te krijgen zelfs met 1/2500 seconde nog niet scherp, en ook de 200 mm was nog teveel en dus maar met de 70-200 gaan schieten.

Net toen we weg wouden gaan plonsden er met veel geweld 2 eenden in de vijver die de hele vijver weer even schoongemaakt hebben , weet niet of dat de schoonmaakploeg van de dag was ? Wij hebben echter dankbaar nog een paar super foto's kunnen maken.

Ik heb veel met de Sony A9 met de en de 200-600 geschoten ( en ook even met 1,4 converter ertussen), tweede camera was een A7Rii met een 70-200 2.8 GM met een 1,4 converter ertussen ( in cropstand). Marjolein heeft de Sony RX10 Miv de hele dag gebruikt.

Ik heb alle foto's nu verwerkt en ik heb nu de 21 soorten geplaatst maar zal er de komende dagen nog meer plaatsen, o.a. headshots, spiegeltjes, bloemen en filmpjes.


Yesterday, together with Marjolein, we went to Arjan's bird hut for consolation. We got up early and arrived on the spot before 7:30 am. The weather was great! beautiful blue sky and at 12:00 a few clouds but later blue again. It was very cold and so had the heater on for 15 minutes. The birds are impatiently waiting for their food. When we were seated the normal winged came right by.

What was continuously flying around was; great tit, blue tit, blackbird, heggemus, hawfinch, tree creeper, mouse, robin, great spotted woodpecker, magpie, starling, wagtail.

What occasionally came along were; nuthatch, squirrel, crested finch, fitis, greenfinch, song thrush

which came along once; wood pigeon, frog, tree pipit, duck and a long-tailed tit in the distance.

So 22 species in total, not something to be dissatisfied with. of course we were hoping for the sparrowhawk I saw in this cabin a few years ago.

We had enough to photograph all day and it was really super light except for the first half hour when the ISO was still a bit high, but it was still manageable with a low shutter speed. The squirrels in particular entertained us, first the female who took the easily accessible walnuts and hazelnuts and later the male for the better jumping work. How difficult it is to get a good photo of it, even with 1/2500 of a second not yet sharp, and the 200 mm was still too much and so I only started shooting with the 70-200.

Just when we wanted to leave, 2 ducks splashed violently in the pond that cleaned the entire pond again, don't know if that was the cleaning crew of the day? However, we were grateful to have been able to take a few great pictures.

I shot a lot with the Sony A9 with the 200-600 (and also with 1.4 converter in between), second camera was an A7Rii with a 70-200 2.8 GM with a 1.4 converter in between (in crop mode) . Marjolein has used the Sony RX10 Miv all day.

I have now processed all the photos and I have now placed the 21 species but will post more in the coming days, including headshots, mirrors, flowers and videos.


63 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Veluwe

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Flickr Icon
bottom of page